Paintball

U mag met paintballen zolang blijven als u wilt
De kosten zijn €25
U krijgt hiervoor de complete uitrusting en 100 ballen.
Men kan altijd ballen bij kopen.
 • 100 ballen kosten €10
 • 1 doos van 2000 ballen kost €175
 • De tweede doos kost €150
 • De derde doos kost €125
 • De vierde doos kost €100

AANBIEDiNG “HAPPY BALLS”

“Happy balls” is een speciaal arrangement met 500 paintballen en kost €50 per persoon.
Als men met 8 personen of minder is kan men alleen het “Happy Balls” boeken

SPELLETJES

Mogelijke spelletjes:

 • Team death match
 • Capture the flag
 • Centre flag
 • The last Surviver
 • Hold the line
 • Rabit run

Dit zijn voorbeelden van mogelijke spelletjes er mogen natuurlijk ook andere spelletjes gespeelt worden.

ALGEMENE REGELS PAINTBALL

Paintballmarker, masker en overall
paintballarena.nl verstrekt in gebruik aan de deelnemer van het evenement een Paintball marker, masker, en overall waarvan gebruik kan worden
gemaakt voor het beoefenen van het Paintballspel.
Alvorens aan het Paintballspel deel te nemen, dient de deelnemer bij ontvangst van de hier bovengenoemde uitrusting akkoord te gaan met de hier gestelde voorwaarden.

Instructies, gedragsregels

De deelnemer zal alle instructies van de scheidsrechter opvolgen, welke verband houden met het beoefenen van het Paintballspel.
De deelnemer mag de door hem/haar ontvangen uitrusting niet aan derden overdragen.
Het is de deelnemer ten zeerste verboden:

 • Binnen het actieve spelgebied het masker af te nemen.
 • Binnen 5 meter op iemand te schieten.
 • Te schieten op dieren, auto’s en/of gebouwen.
 • Te schieten op instructeurs of andere personen die niet bij het spel betrokken zijn.

Aanvullende instructies
Als men het spel verlaat legt men de marker op de tafel bij de Safety zone.In de safety zone zet men  het masker pas af bij het verlaten van de Safety zone heeft men altijd zijn masker op.
Bij overtreding van de hiergenoemde gedragsregels en aanvullende instructies is paintballarena.nl gerechtigd de bewuste deelnemer(s) de toegang tot het spelgebied te ontzeggen zonder restitutie van het boekingsbedrag.

Aansprakelijkheid

paintballarena.nl is niet aansprakelijk voor (gevolg) schade, direct of indirect, welke de deelnemer lijdt door het gebruik van de door paintballarena.nl beschikbaar gestelde uitrusting en/of spelterrein, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van paintballarena.nl.